Wkładki elektroizolacyjne

Wkładki elektroizolacyjne służą do przenoszenia nacisku łapki sprężystej na stopkę szyny, zapewnienia właściwego
położenia szyny względem kotwy, oraz do izolacji elektrycznej między szyną a łapkami sprężystymi i kotwami.

Wkładki typu WKW60 przeznaczone są do przytwierdzenia sprężystego typu SB szyny 60E1.
Wkładki typu WKW49 przeznaczone są do przytwierdzenia sprężystego typu SB szyny 49E1.
Patrz rysunki.