Dyble śrubowe

Dyble śrubowe stosuje się w:
– podkładach strunobetonowych, jako element przytwierdzenia typu K,
– podrozjazdnicach strunobetonowych, jako element przytwierdzenia części rozjazdowych,
– belkach podporowych nawierzchni przejazdu kolejowego typu MIROSŁAW, jako element przytwierdzenia płyty.
Patrz rysunki